Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)

 

 

Για να συνδεθείτε στο site της ΕΣΑμεΑ πατήστε εδώ.


Σωματείο Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος

 

hparxo logo

 

 

 

 

 

Τον Οκτώβριο του 2010 ο Σύλλογος Μεταμόσχευσης Καρδιάς και Φίλων  της  Μεταμόσχευσης "ΣυνεχίΖΩ".ξεκίνησε συνεργασία με  το Σωματείο "ΗΠΑΡxω" Σκοπός αυτής της προσπάθειας είναι να προβάλει τα στοιχεία για την πραγματικότητα των μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα, να καταγράψει τα αίτια αυτής της δύσκολης κατάστασης αλλά και να προτείνει συγκεκριμένες ενέργειες για την αντιστροφή της.

Για να συνδεθείτε στο site του ΗΠΑΡχω πατήστε εδώ.

 Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευμένων εκ Νεφρού

http://www.psmn.gr/templates/wm_09/images/header_image.jpg

Το 2013 ο Σύλλογος Μεταμόσχευσης Καρδιάς και Φίλων  της  Μεταμόσχευσης "ΣυνεχίΖΩ".ξεκίνησε συνεργασία με  το Παννελλήνιο Σύλλογο Μεταμοσχευμένων εκ Νεφρού Σκοπός αυτής της προσπάθειας είναι μαζί με το Σωματείο ¨"ΗΠΑΡχω" να προβάλουν  τα στοιχεία για την πραγματικότητα των μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα, να καταγράψουν  τα αίτια αυτής της δύσκολης κατάστασης αλλά και να προτείνουν συγκεκριμένες ενέργειες για την αντιστροφή της.

Για να συνδεθείτε στο site  πατήστε εδώ.

  Για να συνδεθείτε στο site  πατήστε εδώ.

 

 


 


Για να συνδεθείτε στο site πατήστε εδώ

 


Για να συνδεθείτε στο site πατήστε εδώ